• JANNA DE ZWAAN - SPELTHERAPEUT
  • ADRES KOLMANSWEG 73, 8071 SP NUNSPEET
  • TELEFOON 0341-252000
  • EMAIL INFO@WINGKY.NL
Janna de Zwaan, speltherapeut

Mijn naam is Janna de Zwaan-Petersen, speltherapeut uit Nunspeet.

Liefdevolle aandacht voor kind en gezin. Samen op zoek naar positieve groei in ontwikkeling.

Meer informatie

Contact

Hoe meld ik me aan

Na een kosteloos kennismakingsgesprek, telefonisch of door middel van een bezoekje, vindt de intake plaats. Als het mogelijk is, komen hiervoor beide ouders, zonder het kind. Belangrijke gegevens en informatie worden uitgewisseld. De hulpvraag wordt duidelijk gemaakt. Ook is er ruimte voor andere vragen.

Even om de hoek kijken in de spelkamer maakt dat de ouders weten waar hun kind de tijd zal doorbrengen tijdens therapie.

Bij de eerste keer wordt het kind uitgelegd waarom het komt spelen, zodat de reden voor het kind duidelijk is. De spelsessie duurt 45 minuten. De kinderen komen over het algemeen één keer in de twee weken. Soms is de urgentie erg hoog. Dan wordt er zo mogelijk ruimte gemaakt om één keer in de week te spelen. Het kind komt vijf keer spelen, waarbij ik het kind observeer en duidelijk probeer te krijgen waar het kind moeite mee heeft en hoe we zouden kunnen (samen)werken om het doel van de therapie te bereiken. Na deze vijf keer is er een oudergesprek (duur: 1 uur), waarbij er wordt geëvalueerd en eventueel handvatten aangereikt kunnen worden. Als ouders verder willen gaan, wordt het handelingsplan besproken. Na elke vijf spelsessies vindt er standaard een oudergesprek plaats. Mocht er behoefte bestaan aan een hogere frequentie, dan kan dat zeker ingepast worden.

Wachtruimte

De gespreksruimte voor het oudergesprek is tevens de wachtruimte voor ouders, wanneer hun kind een spelsessie heeft. Andere broertjes of zusjes kunnen eventueel meekomen, want in de wachtruimte is ook speelgoed voor kleinere kinderen aanwezig, zijn er spelletjes en een stapeltje Donald Ducks.

De ruimte om en nabij de locatie in Nunspeet is bijzonder geschikt voor een wandeling. U kunt ook een fietstochtje maken. Daarvoor is een fiets beschikbaar. Veel ouders gebruiken de tijd om even te ontspannen of soms even een dutje te doen op de bank. Ook staan er boeken over opvoeding en liggen er diverse tijdschriften. Tijdens de therapie van uw kind: even een momentje voor uzelf….

Waarom de naam Wingky

Bij de naamgeving ben ik uitgegaan van 2 woorden:
Wing= vleugel en Wink= knipoog.

In de Bijbel staat in Deuteronomium 32 de tekst van een arend die zijn jongen uit het nest helpt en leert vliegen op eigen vleugels. God vergelijkt Zichzelf met die arend in Zijn Liefde, Trouw en Zorg voor Zijn volk.
Vanuit die Liefde wil ik als therapeut voor het kind en de ouder een vleugel(-ondersteuner) zijn voor de periode waarin het moeilijk is. Gedragen door deze Liefde vertrouwen we samen, als ouders en therapeut, dat het kind met een vrolijke knipoog op eigen vleugels leert vliegen.

Een keer afspreken?

Meer informatie opvragen, een telefoongesprek of een afspraak maken voor een intake gesprek?

Janna de Zwaan-Petersen

speltherapeute (HU)
Kolmansweg 73
8071 SP Nunspeet
T: 0341-252000
E: info@wingky.nl

"Wing-ky" is ingeschreven bij KvK.

onder nr. 08180115

Aangesloten bij:

- De NVVS (Nederlandse vereniging van Speltherapeuten).
- NCKT: Netwerk van Christelijke Kinder-Therapeuten.