• JANNA DE ZWAAN - SPELTHERAPEUT
  • ADRES KOLMANSWEG 73, 8071 SP NUNSPEET
  • TELEFOON 0341-252000
  • EMAIL INFO@WINGKY.NL
Janna de Zwaan, speltherapeut

Mijn naam is Janna de Zwaan-Petersen, speltherapeut uit Nunspeet.

Liefdevolle aandacht voor kind en gezin. Samen op zoek naar positieve groei in ontwikkeling.

Meer informatie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van kindertherapie/psychotherapie. Deze therapie sluit aan bij de belevingswereld van het kind, doordat gebruik wordt gemaakt van de creatieve inslag die het kind van nature heeft. In het spel kan het kind zichzelf zijn. Een kind kan nog niet als een volwassene praten over gevoelens als angst, boosheid en verdriet. Het uitdrukken van gevoelens gebeurt door spel of andere creatieve uitingsvormen. In de veilige omgeving van de spelkamer kan het spel een hulpmiddel zijn om verwarrende gevoelens van verdriet, angst en boosheid opnieuw te beleven, en te herkaderen. Op deze manier kan het kind zich bevrijden van groeibelemmerende ervaringen.

Door het samenspel met de therapeut kan het kind nieuwe ervaringen opdoen, die hem/haar helpen het leven beter aan te kunnen. Tijdens mijn opleiding heb ik mij verder mogen bekwamen in cliënt-centered speltherapie. Dat houdt in dat ik, als therapeut, afstem op het kind, het volg en empathisch reageer. Van daaruit mag ik duidelijkheid bieden, eerlijk en echt zijn. Ik wil proberen een veilige omgeving en sfeer te creëren. Het kind staat centraal en mag zich onvoorwaardelijk geaccepteerd weten en voelen. Niets is raar of onbespreekbaar. Het kind mag zijn wie het is, zoals God het heeft gemaakt.

Een keer afspreken?

Meer informatie opvragen, een telefoongesprek of een afspraak maken voor een intake gesprek?

Janna de Zwaan-Petersen

speltherapeute (HU)
Kolmansweg 73
8071 SP Nunspeet
T: 0341-252000
E: info@wingky.nl

"Wing-ky" is ingeschreven bij KvK.

onder nr. 08180115

Aangesloten bij:

- De NVVS (Nederlandse vereniging van Speltherapeuten).
- NCKT: Netwerk van Christelijke Kinder-Therapeuten.

AGB-code Zorgverlener: 90-038633