• JANNA DE ZWAAN - SPELTHERAPEUT
 • ADRES KOLMANSWEG 73, 8071 SP NUNSPEET
 • TELEFOON 0341-252000
 • EMAIL INFO@WINGKY.NL
Janna de Zwaan, speltherapeut

Mijn naam is Janna de Zwaan-Petersen, speltherapeut uit Nunspeet.

Liefdevolle aandacht voor kind en gezin. Samen op zoek naar positieve groei in ontwikkeling.

Meer informatie

Over mij

Mijn naam is Janna de Zwaan-Petersen (1955). Na de opleiding tot leerkracht Basisschool ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in het onderwijs. Met mijn gezin (man en zoon) ben ik verhuisd naar Engeland om een opleiding op een Bijbelschool te doen. Daarna zijn we naar Nepal verhuisd, waar we in totaal 7 ½ jaar hebben gewoond. Daar heb ik me bezig gehouden met allerlei taken die in dit Derde Wereldland op mijn pad kwamen. Deze periode blijkt ook nu van nut te zijn geweest, omdat ik ook “debriefing” doe van kinderen die voor langere tijd in het buitenland wonen of hebben gewoond.

Mijn ervaring als jonge moeder in een ander land en het onderkennen van de moeilijkheden die het daar opgroeien bij kinderen op kan leveren, blijkt een schat aan ervaring te zijn, waaruit ik kan putten. Na terugkeer in Nederland (inmiddels gezinsuitbreiding met drie dochters, die in Nepal zijn geboren) werd ons gezin verder uitgebreid met een adoptief/pleegdochter. Ook mochten we ons huis en gezin tijdelijk delen met nog een aantal pleegkinderen. Ook deze periode rijgt zich aan de ketting van ervaringen die ik nu weer mag gebruiken. Na verloop van tijd ben ik weer gaan werken in het onderwijs, maar voelde het verlangen om iets meer te mogen betekenen voor kinderen en gezinnen in de knel.

Daarom heb ik de 2 ½ jarige Post HBO opleiding Speltherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2008 ben ik werkzaam als speltherapeut. In Epe gebruik ik een spelkamer bij Bureau de Roos en sinds augustus 2011 hen ik ook een spelkamer naast ons huis in Nunspeet. In beide ruimtes werk ik met veel plezier en aandacht voor de kinderen, die aan mij worden toevertrouwd. Onze kleinkinderen zijn een geweldige toevoeging aan mijn levensvreugde. Sinds de spelkamer bij huis is gestart, is dit ook voor hen een Eldorado, waar we samen heel wat uurtjes doorbrengen. Het oma-zijn helpt mij ook om afgestemd te blijven op opvoedingsvragen van jonge gezinnen.

Diploma /Specialisaties

 • Diploma PABO
 • Opleiding Diploma Speltherapie (Post HBO)
 • Certificaat Sherborne Samenspel (ouders-en-kind-therapie gericht op hechting)
 • PSBK (Psycho Sociale Basis Kennis)
 • Debriefing Third Culture Kids.
 • Cursus Huilen-Boos zijn-Ruzie, omgaan met emoties/conflicthantering (kinderen van 0-8 jr)
 • Beeldcommunicatie in relaties
 • Diploma EHBO voor kinderen

Aangesloten bij/lid van

NVVS: Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg
NCKT: Netwerk Christen Kinder Therapeuten
NVVCH: Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners
FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Professionalisering

 • Intervisiegroep Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten
 • Intervisiegroep Netwerk Christen Kinder Therapeuten
 • Studiedagen/ Congressen/ Symposia, gericht op problematiek bij kind en gezin
 • Supervisie
 • Congressen, gericht op diverse vormen van kinderproblematiek
 • Netwerkontmoetingen en professionele uitwisseling

Een keer afspreken?

Meer informatie opvragen, een telefoongesprek of een afspraak maken voor een intake gesprek?

Janna de Zwaan-Petersen

speltherapeute (HU)
Kolmansweg 73
8071 SP Nunspeet
T: 0341-252000
E: info@wingky.nl

"Wing-ky" is ingeschreven bij KvK.

onder nr. 08180115

Aangesloten bij:

- De NVVS (Nederlandse vereniging van Speltherapeuten).
- NCKT: Netwerk van Christelijke Kinder-Therapeuten.

AGB-code Zorgverlener: 90-038633