• JANNA DE ZWAAN - SPELTHERAPEUT
  • ADRES KOLMANSWEG 73, 8071 SP NUNSPEET
  • TELEFOON 0341-252000
  • EMAIL INFO@WINGKY.NL
Janna de Zwaan, speltherapeut

Mijn naam is Janna de Zwaan-Petersen, speltherapeut uit Nunspeet.

Liefdevolle aandacht voor kind en gezin. Samen op zoek naar positieve groei in ontwikkeling.

Meer informatie

Wat is speltherapie?

In principe is speltherapie geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarbuiten is het voor kinderen vanaf 3 jaar t/m tienerleeftijd bespreekbaar wat in hun situatie mogelijk is.

Overleg/Contact

Ouders
Contact met ouders acht ik van het grootste belang, omdat het kind leeft in het gezin en afhankelijk is van ouders. Wanneer er dingen spelen binnen het gezin is het bevorderlijk voor het therapieproces als deze zaken besproken kunnen worden, zodat er een totaalbeeld ontstaat van het kind en zijn omgeving. In therapie gaan is een gezamenlijke onderneming. Het is vaak voor ouders al moeilijk genoeg om aan de bel te trekken omdat het ‘niet meer gaat’.

Als therapeut voel ik me bevoorrecht dat ik een tijdje mee mag oplopen.
Samen zullen we kijken naar wat haalbaar is en waar de ingang is in de problematiek van dit kind, zodat er samengewerkt kan worden om de situatie zo optimaal mogelijk te laten zijn voor veilige groei. Ouderbegeleiding is iets wat mijn aandacht heeft en waar in de opleiding extra aandacht aan is besteed. Vaak is het voor ouders heel zwaar om een kind op te voeden dat het moeilijk heeft. Daarom is er de mogelijkheid om extra oudergesprekken in te lassen, telefonisch advies te vragen of even te bellen om ‘stoom af te blazen’.

Gescheiden ouders
Voor kinderen met gescheiden ouders is er een apart protocol, waarop beide (gezaghebbende) ouders hun handtekening plaatsen voordat de behandeling plaats kan vinden.

School/Instellingen
Ook contact met school kan bijdragen tot het verkrijgen van een helderder beeld van wat het kind bezig houdt en hoe het functioneert in deze omgeving. Soms is contact met andere instellingen noodzakelijk. Dit zal, evenals het contact met school, niet buiten ouders/aanmelders omgaan.

Doorverwijzen
Mocht uit de observatie/therapie blijken dat het kind iets anders nodig heeft dan deze vorm van therapie, dan zal in overleg met ouders/aanmelders worden doorverwezen naar een andere behandelvorm.

Kosten Speltherapie
Voorafgaand aan het intakegesprek is een kosteloos telefoongesprek of kort bezoekje mogelijk, ter kennismaking en met de mogelijkheid om informatie op te vragen. Het handelingsplan, dat wordt gemaakt na de eerste vijf observatiesessies, is kosteloos. Intakegesprek, oudergesprekken, alsmede spelsessies kosten € 60,00.

Verder wordt er na elk oudergesprek een korte samenvatting/evaluatie gestuurd naar ouders. Op aanvraag wordt er na afsluiting van de behandeling een eindverslag verstuurd. De kosten hiervan bedragen € 35,00. Telefonisch adviesgesprekken op initiatief van ouders tussendoor, worden - als ze langer duren dan een half uur - in rekening gebracht als een consult/oudergesprek.

Als speltherapeut ben ik niet BTW –plichtig, dus er worden geen extra kosten berekend.

Vergoeding
Om na te gaan of uw verzekering deze therapie vergoedt, wordt u verwezen naar de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten: www.speltherapie.net. Daar kunt u een overzicht vinden van de verzekeringen die (gedeeltelijk) vergoeden. De hoogte van de vergoeding hangt ook af van welke extra verzekering u hebt afgesloten. Vaak valt speltherapie onder alternatieve zorg of complementaire zorg. U kunt als volgt zoeken:

  • Zoek een speltherapeut
  • Info tarieven en vergoedingen
  • Overzicht

De rekeningen voor de Intake en oudergesprekken worden op een aparte factuur in rekening gebracht, zodat deze facturen op naam van ouders kunnen worden ingediend onder vermelding van pedagogisch advies. Op deze manier komt er meer vergoeding vrij voor de therapie van het kind.

Een keer afspreken?

Meer informatie opvragen, een telefoongesprek of een afspraak maken voor een intake gesprek?

Janna de Zwaan-Petersen

speltherapeute (HU)
Kolmansweg 73
8071 SP Nunspeet
T: 0341-252000
E: info@wingky.nl

"Wing-ky" is ingeschreven bij KvK.

onder nr. 08180115

Aangesloten bij:

- De NVVS (Nederlandse vereniging van Speltherapeuten).
- NCKT: Netwerk van Christelijke Kinder-Therapeuten.

AGB-code Zorgverlener: 90-038633